All Posts

1. Kök Çakrası Taşları ve Şifası

1. Kök Çakrası Taşları ve Şifası

1. Kök Çakrası ESMASI YA RAHMAN YA REŞİD DÖNEMİ (0-7 YAŞ ) BARINMA GÜVENLİK TEMEL İHTİYAÇLAR ELEMENTİ TOPRAK ENERJİ ERİL YÖNÜ SAĞ DOĞALTAŞLARI LAL HEMATİT DÜZENSİZ ÇALIŞMASI İLETİŞİM VE EVLİLİKTE SIKINTILAR YERİ BEDENİMİZDE KUYRUK SOKUMUNDA Çakralar bedenimizdeki enerji giriş çıkışlarıdır. Çakralarda oluşan bir düzensizlik yaşantımızı etkiler. En alt çakramız kök çakrasının düzensizliği bütün çakralarımızı etkiler.          …

Read More

Kayaç

KAYAÇLAR
Kayaçlar, mineral topluluklarıdır; minerallerin veya kaya parçalarının bir araya gelmesinden oluşmuşlardır.
Kayaçlar, oluşum şartlarına ve kökenlerine göre, magmatik, metamorfik (başkalaşım) ve sedimanter (tortul) olmak üzere başlıca üç gruba ayrılmaktadırlar.

Magmatik Kayaçlar
Magmatik kayaçlar, magmanın veya lavların soğuması ve katılaşması sonucu oluşan kayalardır.

Plütonik Kayaçlar (Derinlik Kayaçları),
Magmanın soğuması ve katılaşması derinlerde meydana gelirse ortaya çıkan kayaçlara plütonik kayaçlar (derinlik kayaçları) denir (Örnek: Granit).

Volkanik Kayaçlar (Yüzey Kayaçları)
Mağmanın soğuma ve katılaşması yüzeyde meydana gelirse ortaya çıkan kayaçlara volkanik kayaçlar denir. (Örnek: Bazalt).

Damar Kayaçları (Yarı Derinlik Kayaçları)
Mağmanın derinlerden yeryüzüne doğru yükselirken yeryüzüne yakın kesimlerde soğumasıyla oluşan kayaçlar, yarı derinlik (damar) kayaçları olarak adlandırılırlar. (Örnek: Diyabaz).

Sedimanter (Tortul) Kayaçlar
Sedimanter kayaçlar daha önce oluşmuş kayaçların parçalanması, taşınması, çökelme ortamlarında biriktirilmesi ve taşlaşmasıyla oluşabildiği gibi, geçmişte yaşamış organizma parçalarından da oluşabilir. Bu kayaç grubu genellikle tabakalı bir yapıya sahiptir. Kırıntılı, Kimyasal ve Organik (Biyokimyasal) sedimanter kayaçlar olmak üzere 3 gruba ayrılır.

Kireçtaşı
(Kimyasal Sedimanter Kayaç)

Taşkömürü
(Organik Sedimanter Kayaç)

Metamorfik (Başkalaşım) Kayaçlar
Minerallerin basınç ve sıcaklık etkisiyle değişime uğrayarak yeniden kristallenmesi ile oluşan kayaçlardır.

Sleyt: Çok düşük dereceli metamorfizma etkisiyle oluşmuş, çok küçük tane boyuna sahip (<1mm) metamorfik kayaç.

Fillit: Zayıf bir yapraklanma (folyasyon) özelliği gösteren ince tane boyuna sahip (1-2 mm) düşük dereceli metamorfizma etkisine maruz kalmış kayaç.

Şist: Basınç ve sıcaklık etkisiyle gelişen yapraklanma (folyasyon) özelliği gösteren, orta-iri tane boylu (2-10 mm) mineraller içeren kayaç.

Gnays: Yüksek dereceli metamorfizma etkisiyle bant şeklinde belirgin bir yapraklanma (folyasyon) özelliği gösteren ve genellikle kuvars, feldispat, mika ve amfibol gibi mineraller içeren iri taneli (10-15 mm) metamorfik kayaç.

Bilgi : https://www.mta.gov.tr/v3.0/muze/kayaclar Alınmıştır.

DOĞALTAŞ DÜKKANI